Udtalelse over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og famlieretlige område

Ved mail af 19. december 2014 (sagsnr. 2014-19203-0499) har Justitsministeriet anmodet Dommerforeningen om en udtalelse over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg