Om vedtagne retsakter inden for det strafferetlige og politimæssige samarbejde, der er omfattet af retsforbeholdet

Ved mail af 17. december 2014 har Justitsministeriet anmodet Dommerforeningen om en udtalelse om vedtagne retsakter inden for det strafferetlige og politimæssige samarbejde, der er omfattet af det danske retsforbehold.

I den anledning skal med meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg