Om udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge

Ved mail af 20. marts 2015 (sagsnr. 2014-0070-59883) har Ankestyrelsen, anmodet Dommerforeningen om en udtalelse til udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg