Om udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Udenrigsministeriet har ved mail af 24. august 2015 (sagsnr. 2015-40115) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. 

Forslaget er af politisk karakter og giver ikke Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Mikael Sjöberg