Om udkast til ændring af momsloven

Ved mail af 19. januar 2015 (sagsnr.14-4448252) har Skatteministeriet anmodet Dommerforeningen om en udtalelse til udkast til lov om ændring af momsloven (indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg