Om Revisorkommissionens redegørelse og analyse vedrørende Revisornævnets praksis for frakendelse

Ved mail af 3. december 2014 (sagsnr. 2014-9657) har Erhvervsstyrelsen anmodet Dommerforeningen om en udtalelse om Revisorkommissionens redegørelse og analyse vedrørende Revisornævnets praksis for frakendelse af revisorers godkendelse

I den anledning ska ljeg meddele, at Dommerforeningen ikke ønsker at komme med en udtalelse.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg