Om ophævelse af lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Beskæftigelsesministeriet har ved mail af 4. november 2015 (sagsnr. 2015-3669) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om ophævelse af lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg