Om om ændring af straffuldbyrdelsesloven (sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte).

Justitsministeriet har ved mail af 3. november 2015 (sagsnr. 2015-1902-0267) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om ændring af straffuldbyrdelsesloven (sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte).

Forslaget er af politisk karakter og giver ikke Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg