Om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.

Justitsministeriet har ved mail af 10. april 2015 (sagsnr. 2013-750-0135) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring om betænkning nr. 1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg