Om lovforslag om ændring af retsplejeloven (udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme)

Justitsministeriet har ved mail af 3. november 2015 (sagsnr. 2015-1902-0268) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme)

Forslaget er af politisk karakter og giver ikke Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg