Om forslag til lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel

Ved mail af 19. januar 2015 (sagsnr.14-5324415) har Skatteministeriet anmodet Dommerforeningen om en udtalelse over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg