Om forslag til lov om ansættelsesklausuler

Ved mail af 19. marts 2015 (sagsnr. 2014-3715) har Trafikstyrelsen anmodet Dommerforeningen om en udtalelse til udkast til forslag til lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

 Med venlig hilsen

 

 Mikael Sjöberg