Om forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret ved naturalisation

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ved mail af 14. oktober 2015 (sagsnr. 2015-9300-0024) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret ved naturalisation.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg