Om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi

Sendt på mail til: strafferetskontoret@jm.dk.

Ved mail af 27. februar 2015 (sagsnr. 2015-731-0046) har Justitsministeriet, anmodet Dommerforeningen om en udtalelse om Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi (betænkning nr. 1548/2014).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg