Om beslutningsforslag til Danmarks ratifikation af den valgfrie protokol til FN's konvention

Ved mail af 19. december 2014 (sagsnr. 2014-10594) har Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Integration og Sociale Forhold anmodet Dommerforeningen om en udtalelse til beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol til FN’s konvention om barnets rettigheder i høring.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg