Om bemærkninger til ny indsendelsesbekendtgørelse på regnskabsområdet

Erhvervsstyrelsen har ved mail af 29. april 2015 (sagsnr. 2015-5247) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til ny indsendelsesbekendtgørelse på regnskabsområdet

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg