Om bemærkninger til betænkning nr. 1549/2014 om afhøring af forurettede før tiltalte i straffessager

Ved mail af 19. december 2014 (sagsnr. 2014-731-0045) har Justitsministeriet anmodet Dommerforeningen om en udtalelse vedrørende betænkning nr. 1549/2014 om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg