Om bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme m.v.

Erhvervsstyrelsen har ved mail af 19. maj 2015 (sagsnr. 2014-8176) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om formidling af fast ejendom m.v.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg