Om ansattes retsstilling under insolvensbehandling (betænkning nr. 1555/2015)

Justitsministeriet har ved mail af 16. april 2015 (sagsnr. 2015-1901-0191) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over betænkning om ansattes retsstilling under insolvensbehandling (betænkning nr. 1555/2015).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg