Om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter

Justitsministeriet har ved mail af 24. august 2015 (sagsnr. 2015-4000-0187) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase, m.v.)

Dommerforeningen er repræsenteret såvel i arbejdsgruppen og styregruppen under Domstolsstyrelsen i forbindelse med digitaliseringen af den civile retspleje. En landsdommer har været formand for og repræsentanter for Dommerforeningen medlemmer af den arbejdsgruppe, hvis arbejde danner grundlaget for lovforslaget om en domsdastabase.

Forslagene, der muliggør, at den civile retspleje kan overgå til digital behandling ved domstolene, og at der oprettes en domsdatabase, giver ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Dog skal Dommerforeningen understrege vigtigheden af, at der fremover sikres en tilstrækkelig, særskilt bevilling til domsdatabasen, idet domstolenes almindelige driftsbevilling ikke kan rumme udgifterne til driften af en domsdatabase.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg