Om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste og toldloven

Justitsministeriet har ved mail af 10. april 2015 (sagsnr. 2015-731-0047) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste og toldloven (Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol).

Forslaget er af politisk karakter og giver ikke Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg