Om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Ved mail af 16. marts 2015 (sagsnr. 2015-1122) har Beskæftigelsesministeriet anmodet Dommerforeningen om en udtalelse over udkast til ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

 Med venlig hilsen

 

 Mikael Sjöberg