Om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning

MiIjø- og Fødevareministeriet har ved mail af 24. september 2015 (sagsnr. 15-0121-000025) nmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om jordbrugtes anvendelse af gødning og om plantedække.

den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg