Om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet og vejledningsnotat

Ved mail af 26. marts 2015 (sagsnr. 008466) har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, anmodet Dommerforeningen om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet og vejledningsnotat

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg