Om ændring af arbejdsmiljøloven

Arbejdstilsynet har ved mail af 2. september 2015 (sagsnr. 20150031311) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven.

 

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg