Om åbenhed til økonomiske støtte til politiske partier

Justitsministeriet har ved mail af 25. marts 2015 (sagsnr. 2015-779-0101) anmodet Dommerforeningen om en udtalelse om betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier (betænkning nr. 1550/2015).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg