betænkningen ”Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet” (nr. 1551/2015).

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har ved mail af 27. april 2015 (sagsnr. 2013-119) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over betænkningen ”Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet” (nr. 1551/2015).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg