Om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation

Justitsministeriet har ved brev af 14. november 2011 anmodet om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Dette svar sendes alene elektronisk og til jm@jm.dk.

Der henvises til sagsnummer 2011-37414-0002.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg