Årsregnskab 2007

Indtægter:

2006/2007

2005/2006

Kontingenter

201.600,00

194.400,00

Renter

17.195,91

30.023,86

Tilskud

102.000,00

102.000,00

 

__________

__________

Indtægter i alt

320.795,91

326.423,86

Udgifter:

Årsmødet

209.542,15

136.335,00

Bestyrelsen

74.982,66

43.995,92

Årsberetning

28.640,00

26.165,00

Dommer-
union m.m.

13.328,08

38.334,44

Kontorhold m.m.

11.634,43

4.044,89

Internet/
hjemmeside

8.688,50

2.410,00

 

_________

_________

Udgifter i alt

346.815,82

251.285,25

Ej realiseret kurstab
på obligationer

3.619,61

_________

_________

Årets resultat

-29.639,52

75.138,61

Formueopgørelse pr. 31. juli 2007:

Checkkonto

629.440,62

Obligationer (kursværdi)

290.657,39

 

_________

Samlede aktiver

920.098,01

Samlede passiver

0,00

Kapitalforklaring

Aktiver pr. 31. juli 2006

975.460,53

Kursregulering ved udtrukne obligationer

-25.723,00

 

_________

Beholdning pr. 31. juli 2006

949.737,53

Årets resultat

-29.639,52

 

_________

 

920.098,01

København, den 22. august 2007.

Tine VuustRegnskabet var ved redaktionens slutning endnu ikke revideret af foreningens revisor.