Årsmøder

Årsmødet 2006 blev afholdt fredag den 5. og lørdag den 6. oktober 2006 på Hotel Nyborg Strand.

I tilknytning til årsmødet var der møde for byretsdommerne torsdag den 4. oktober 2006. På mødet blev debatteret spørgsmål af særlig betydning for byretsdommere og foretaget valg af en repræsentant for byretsdommerne i Domstolsstyrelsens bestyrelse.

Under generalforsamlingen den 5. oktober 2006 fratrådte Henrik Linde som formand, og han udtrådte samtidig af bestyrelsen. Jørgen Lougart blev nyvalgt som formand, og Tine Vuust indtrådte i bestyrelsen.

Hanne Fog-Petersen blev nyvalgt som revisor, og Henrik Linde blev nyvalgt som revisorsuppleant.

Hans Ulrik Bruhn aflagde beretning om Den Særlige Klagerets virksomhed.

Generalforsamlingen vedtog nye vedtægter for foreningen.

Efter generalforsamlingen orienterede Jens Feilberg om brugen af sagkyndige dommere ved Sø- og Handelsretten.

Fredag eftermiddag orienterede vicedirektør Anette Esdorf, Kriminalforsorgen, om, hvad der sker i Kriminalforsorgen, når dommen er afsagt, herunder om anvendelse af afsoning i fodlænke.

Lørdag formiddag underholdt Gorm Jølver og Ole Rasmussen, ATS.

Årsmøde 2007

Årsmødet afholdes fredag den 2. november og lørdag den 3. november på Hotel Hvide Hus, Aalborg.


Årsmøde 2008

Årsmødet afholdes fredag den 3. oktober og lørdag den 4. oktober på Hotel Comwell, Kolding.


Årsmøde 2009

Årsmødet afholdes fredag 30. oktober og lørdag den 31. oktober på Hotel Nyborg Strand, Nyborg.


Årsmøde 2010

Årsmødet afholdes fredag den 8. oktober og lørdag den 9. oktober på Hotel Nyborg Strand, Nyborg.