Medlemmer den 1. august 2006

Højesteret ..........................................................

19

Østre Landsret ..................................................

65

Vestre Landsret ................................................

36

Sø- og Handelsretten ......................................

5

Københavns Byret ............................................

49

Byretterne uden for København .....................

158

Færøerne ............................................................

2

Grønland .............................................................

1

EF-Domstolen ....................................................

3

Menneskerettighedsdomstolen .....................

1

Fungerende medlemmer i alt ........................

339

Afgåede medlemmer ............................................

136

Samlet medlemstal .............................................

475