Medlemmer af udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Domstolsstyrelsen pr. 1. august 2006

Budgetudvalget
Henrik Linde og Bjarne Christensen er medlemmer af Budgetudvalget.

Digitalisering
Henrik Linde og Bent Carlsen er medlemmer af styregruppen: "Digitalisering af Danmarks Domstole".

Dødsboskifte
Ove Dam er medlem af en arbejdsgruppe vedrørende dødsboskifte.

Elevudvalget
Linda Lauritsen er medlem af Elevudvalget.

Forfremmelsesnævnet
Linda Lauritsen er medlem af Forfremmelsesnævnet for Kontorpersonale ved Domstolene.

Hovedsamarbejdsudvalget
Henrik Linde, Søren Axelsen, Bent Carlsen og Bjarne Christensen er medlemmer af Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene.

Indkøbspolitik
Kirsten Mathiesen er medlem af en arbejdsgruppe om domstolenes indkøbspolitik.

Intranet
Sanne Bager og Linda Lauritsen er medlemmer af Workshop om intranet.

IT-styregruppe
Søren Sørup Hansen og Søren Axelsen er medlemmer af den centrale IT-styregruppe.

IT-udvalget
Ove Dam er medlem af IT-udvalget.

Kommunikationsudvalget
Helle Bertung og Linda Lauritsen er medlemmer af Kommunikationsudvalget.

Kompetenceudvalget
Bjarne Bjørnskov Jensen og Olaf Tingleff er medlemmer af Kompetenceudvalget.

Kontorpersonalet
Hanne Fog-Petersen er medlem af udvalget vedrørende prøver for kontorpersonalet under grunduddannelse.

Kravspecifikationsgruppe2
Linda Lauritsen er medlem af Kravspecifikationsgruppe2.

Lønsumsordning
Niels Waage er medlem af en styregruppe, der skal gennemføre en analyse og beskrivelse af en revideret lønsumsordning.

Mål- og resultatstyring
Henrik Linde er medlem af arbejdsgruppen vedrørende mål- og resultatstyring.

Målsætninger
Henrik Linde og Kristian Petersen er medlemmer af en arbejdsgruppe vedrørende målsætninger for domstolene.

Personalepolitisk Udvalg
Linda Lauritsen er medlem af Personalepolitisk Udvalg.

Reformstyregruppen
Søren Axelsen, Preben Bagger, Bjarne Christensen, Anette Codam og Henrik Linde er medlemmer af Reformstyregruppen.

Service- og kvalitetsmål
Anette Codam er medlem af Domstolsstyrelsens brugerpanel til evaluering af styrelsens service- og kvalitetsmål.

Sikkerhedsudvalg
Hans Ulrik Bruhn er medlem af Domstolenes Sikkerhedsudvalg.

Skiftesager
Kirsten Mathiesen er medlem af en arbejdsgruppe om arbejdsbeskrivelse og statistik i skiftesager.

Statistik
Preben Bagger, Henrik Lind Jensen, Hans Esdahl og Sanne Bager er medlemmer af en arbejdsgruppe vedrørende statistik på civil- og straffesagsområdet.

Tekstudvalget
Christina Breinstrup er medlem af Tekstudvalget.

Visionsudvalget
Jørgen Lougart, Lene Pagter Kristensen og Mikael Sjöberg er medlemmer af Visionsudvalget for domstolsjurister.