Medlemmer af kontaktudvalg pr. 1. august 2006

Advokatrådet
Henrik Linde, Ulrik Jensen, Mikael Sjöberg og Olaf Tingleff er medlemmer af kontaktudvalget med Advokatrådet.

Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer
Henrik Linde og Linda Lauritsen er medlemmer af kontaktudvalget med Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer.

Politimesterforeningen
Henrik Linde og Ulrik Jensen er medlemmer af kontaktudvalget med Politimesterforeningen.