Fagudvalgenes sammensætning er følgende pr. 1. august 2006

Administrative forhold
Linda Lauritsen, Retten i Roskilde (formand)
Flemming Schønnemann
Bertil Vollmond

Arveret og dødsboskifteret
Kirsten Mathiesen, Retten i Svendborg (formand)
Eva Staal
Ingrid Thorsboe

Civilproces
Lene Hjerrild, Retten i Randers (formand)
Poul Holm
Michael Kistrup
Lars Lindencrone Petersen

Fogedret
Olaf Tingleff, Retten i Hørsholm (formand)
Ejler Bruun
Birgit Karlsen
Bjørn Graae Rasmussen

Formueret
Ulrik Jensen, Vestre Landsret (formand)
Oliver Talevski
Bodil Wiingaard
Dorthe Wiisbye

Færdselslovgivningen
Mikael Sjöberg, Østre Landsret (formand)
Sanne Bager
Peter Lilholt

Konkurs- og anden insolvensret
Kirsten Mathiesen, Retten i Svendborg (formand)
Hanne Kildal
Lars Lindencrone Petersen

Person- og familieret
Lene Hjerrild, Retten i Randers (formand)
Peter Brund
Lis Frost

Retsmægling
Carsten Michelsen, Retten i Aalborg (formand)
Sanne Bager
Tuk Bagger
Svend Bjerg Hansen

Straffeproces
Carsten Michelsen, Retten i Aalborg (formand)
Ingrid Drengsgaard
Nils Erik Jensen

Strafferet
Mikael Sjöberg, Østre Landsret (formand)
Lene Larsen
Elisabeth Mejnertz

Teknologi
Linda Lauritsen, Retten i Roskilde (formand)
Ove Dam

Tinglysning
Jørgen Lougart, Københavns Byret (formand)
Lilian Hindborg
Eva Staal

Udlændingespørgsmål
Ulrik Jensen, Vestre Landsret (formand)
Henrik Bloch Andersen
Kurt Rasmussen