Fagforeningsmæssige emner

Lønforhandlingerne m.v.


Som nævnt i seneste årsberetning indgik finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg i foråret 2005 aftale om løn- og aftalevilkår for en treårig periode fra 1. april 2005. Ved aftalen opnåedes generelle lønforbedringer med i alt 5,76 %. Disse udbetales ratevis pr. 1. april 2005, 1. april 2006 og 1. april 2007 og er underkastet en reguleringsordning.

Til disposition pr. 1. april 2006 resterer godt 2 mio. kr., som bestyrelsen først i løbet af efteråret 2006 vil tage stilling til fordelingen af, idet der udestår en række uafklarede spørgsmål som følge af domstolsreformen, herunder om finansieringen af de mange nyoprettede stillinger. Som tidligere oplyst er det aftalt, at lønrammelønnen for lønramme 38 forhøjes med ca. 7.500 kr. årligt pr. 1. oktober 2006.