Bestyrelsen 2006

Henrik Linde, Retten i Korsør (formand)
Ulrik Jensen, Vestre Landsret (næstformand)
Jørgen Lougart, Københavns Byret (kasserer)
Lene Hjerrild, Retten i Randers (sekretær)
Lene Pagter Kristensen, Højesteret
Linda Lauritsen, Retten i Roskilde
Kirsten Mathiesen, Retten i Svendborg
Carsten Michelsen, Retten i Aalborg
Mikael Sjöberg, Østre Landsret
Olef Tingleff, Retten i Hørsholm


Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 11 bestyrelsesmøder.