Andre faglige spørgsmål

Revision af foreningens vedtægter

Den ændring af domstolenes struktur, som domstolsreformen medfører, har nødvendiggjort ændringer af foreningens vedtægter. Bestyrelsen besluttede derfor den 29. november 2005 at nedsætte et udvalg til revision af vedtægterne bestående af Hans Ulrik Bruhn, Poul Kejlskov Egan, Ulrik Jensen, Lene Pagter Kristensen og Steen Friis Nielsen, der over for bestyrelsen havde tilkendegivet deres interesse i at deltage i arbejdet.

De væsentligste ændringer i udvalgets forslag er nødvendiggjort af den ændrede domstolsstruktur. Antallet af bestyrelsesmedlemmer er forhøjet til 11 for at sikre byretspræsidenterne en repræsentant i bestyrelsen uden at forringe de øvrige medlemmers indflydelse. Derudover indeholder forslaget en bestemmelse, der giver bestyrelsen mulighed for ekstraordinært at ekskludere et medlem. Bestemmelsen om, at generalforsamlingen skal afholdes i oktober eller november, foreslås ophævet for at give mulighed for større fleksibilitet, og endelig har udvalget benyttet lejligheden til at foretage mindre sproglige moderniseringer.

Udvalgets udkast har været præsenteret for medlemmerne i forbindelse med regionsmøderne, hvor der har været bred tilslutning til det, og enkelte forslag om yderligere ændringer har ikke kunnet anses for udtryk for mere udbredte ønsker blandt foreningens medlemmer. Udvalget har derfor ikke udarbejdet alternative ændringsforslag.Dommerforeningens informationsudvalg

Dommerforeningens informationsudvalg står for udgivelsen af Dommerforeningens Domsoversigter, samlet i bind 1-8 (de grå bind). I beretningsåret er ikke udsendt nye oversigter.Dommerforeningens hjemmeside

Foreningens hjemmeside findes på Internettet under www.dommerforening.dk. Medlemmer opfordres til at foretage medlems-login ved indtastning af adgangsord. Det aktuelle adgangsord kan oplyses til medlemmer ved henvendelse til hjemmesidens redaktør, Linda Lauritsen, Retten i Roskilde, eller til et andet bestyrelsesmedlem.

Stoffet er opdelt i følgende kategorier: Medlemsinformation, dagsordener, strukturreform, information, udvalg, årsberetning, høringssvar, bestyrelsen, kontakt og links. En anden indgangsmulighed til stoffet er at benytte menuen nyeste sider. Herved vises en liste over de sider, der er udgivet inden for de seneste 60 dage. Under medlemsinformation findes blandt andet talrige opslag om studieture, kurser og tildeling af hverv. Punktet dagsordener opdateres løbende med dagsordener for bestyrelsens møder.

En søgefunktion bevirker, at de besøgende på hjemmesiden kan fritekstsøge i al informationen, uafhængigt af hvilken kategori eller status denne har. Når en søgning giver mere end en side som resultat, vises siderne i faldende datoorden. Hjemmesiden kan også læses uden login og adgangsord. Dette er tænkt til offentlighedens brug, og der tilbydes omtrent samme muligheder som for medlemmer, men kun omfattende de dele, som redaktøren har markeret for offentlig adgang, hvilket pt. er mindre end halvdelen af det samlede indhold. Kategorierne medlemsinformation, dagsordener og strukturreform tilbydes ikke.

I beretningsåret blev hjemmesidens indhold øget ad 40 gange under tilføjelse af 97 sider, hvoraf 45 blev markeret for offentlig adgang. Der er nu 210 sider i alt.