Årsregnskab 2006

Indtægter:

2005/2006

2004/2005

Kontingenter

194.400,00

202.200,00

Renter

30.023,86

17.533,03

Tilskud

102.000,00

102.000,00

 

__________

__________

Indtægter i alt

326.423,86

321.733,03


Udgifter:

Årsmødet

136.335,00

195.508,44

Bestyrelsen

43.995,92

60.018,27

Årsberetning

26.165,00

26.165,00

Dommer-
union m.m.

38.334,44

13.204,80

Kontorhold m.m.

4.044,89

1.982,75

Internet/
hjemmeside

2.410,00

21.489,65

 

_________

_________

Udgifter i alt

251.285,25

318.368,91

Årets resultat

75.138,61

3.364,12


Formueopgørelse:

Beholdning pr. 31. juli 2005

 

900.321,92

Beholdning pr. 31. juli 2006:

Checkkonto

655.210,41

Proformarente

250,12

Obligationer (pålydende)

294.277,00

Kursreduktion*

25.723,00

   

975.460,53

 

_________

_________

   

75.138,61

*Skyldes udtrækning af hidtidige obligationer. Provenuet anvendt til køb af ny beholdning.


København, den 12. august 2006.

Jørgen LougartJeg har revideret ovenstående regnskab. Regnskabet er afstemt med bogføringen med tilhørende bilag.

Beholdningernes tilstedeværelse er dokumenteret gennem forevisning af kontoudskrifter og depotudskrifter.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

København, den 5. september 2006


Jes Schiøler