Årsregnskab 2005

Indtægter:

2004/2005

2003/2004

Kontingenter

202.200,00

198.000,00

Renter

17.533,03

17.426,17

Tilskud

102.000,00

102.000,00

 

__________

__________

Indtægter i alt

321.733,03

317.426,17

Udgifter:

Årsmødet

195.508,44

168.250,40

Bestyrelsen

60.018,27

47.886,90

Årsberetning

26.165,00

30.535,00

Dommer-
union m.m.

13.204,80

21.218,41

Kontorhold m.m.

1.982,75

4.434,75

Internet/
hjemmeside

21.489,65

13.006,25

 

_________

_________

Udgifter i alt

318.368,91

285.331,71

Årets resultat

3.364,12

Formueopgørelse:

Beholdning pr. 31. juli 2004

 

897.076,49

Beholdning pr. 31. juli 2005:

Checkkonto

580.321,92

Proformarente

118,69

Obligationer til pålydende

320.000,00

900.440,61

 

_________

_________

   

3.364,12

København, den 1. august 2005.

H. Fog-PetersenJeg har revideret ovenstående regnskab. Regnskabet er afstemt med bogføringen med tilhørende bilag.

Beholdningernes tilstedeværelse er dokumenteret gennem forevisning af kontoudskrifter og depotudskrifter.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

København, den 9. august 2005.


Vibeke Rønne