Årsregnskab 2004

Indtægter:

2003/2004

2002/2003

Kontingenter

198.000,00

201.800,00

Renter

17.426,17

21.417,97

Tilskud

102.000,00

97.800,00

 

__________

__________

Indtægter i alt

317.426,17

321.017,97

Udgifter:

Årsmødet

168.250,40

234.933,72

Bestyrelsen

47.886,90

46.921,82

Årsberetning

30.535,00

28.587,50

Dommer-
union m.m.

21.218,41

13.318,50

Kontorhold m.m.

4.434,75

1.839,00

Internet / hjemmeside

13.006,25

16.835,00

 

_________

_________

Udgifter i alt

285.331,71

342.435,54

Årets resultat

32.094,96

Formueopgørelse

Beholdning pr. 31. juli 2003:

 

865.103,27

Beholdning pr. 31. juli 2004:

Checkkonto

577.076,49

Proformarente

121,24

Obligationer til pålydende

320.000,00

897.197,73

 

_________

_________

   

32.094,46

København, den 4. august 2004
H. Fog-Petersen

Jeg har revideret ovenstående regnskab. Regnskabet er afstemt med bogføringen med tilhørende bilag.

Beholdningernes tilstedeværelse er dokumenteret gennem forevisning af kontoudskrifter og depotudskrifter. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vibeke Rønne