Relationer til udlandet

Foreningen lægger stadig mere vægt på at styrke foreningens internationale relationer.

Foreningen er medlem af Den Internationale Dommerunion (IAJ) og sender hvert år repræsentanter til unionens årsmøde. Dette års møde, der skulle afholdes i Elfenbenskysten i november 2002, blev imidlertid aflyst, da der kort før mødet opstod borgerkrig i landet.

Foreningen er tillige repræsenteret i Den Europæiske Dommerunion (EAJ). På mødet i foråret 2003 blev vedtaget nye vedtægter efter et udkast udarbejdet af Dommerforeningens tidligere formand, Jes Schiøler.

Foreningen samarbejder også med de øvrige nordiske dommerforeninger, hvis formænd og næstformænd afholder et årligt møde, hvor emner af fælles interesse drøftes.

Dommerforeningen er endelig repræsenteret i Consultative Council of European Judges (CCJE), der er rådgivende i forhold til Council of Europe, Committee of Ministers, i relation til emner vedrørende dommere og domstolenes forhold.

Verdensbanken har taget initiativ til at etablere en database med grundlæggende oplysninger om retssystemerne i alle verdens lande. Domstolsstyrelsen har påtaget sig at stå for indsamling og verifikation af oplysninger for 10 lande: Bulgarien, Makedonien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Jugoslavien, Hviderusland, Ukraine, Georgien, Armenien og Aserbajdsjan. Foreningen har udpeget Lis Sejr, Søren Axelsen og Svend Aage Feier til en styregruppe. Projektet er nærmere omtalt i Danmarks Domstole nr. 17 fra maj 2003.

Lis Sejr er medlem af en mission til Kosovo for UNMIK og OSCE vedrørende udarbejdelse af forslag til en struktur for det kosovo-albanske domstolssystem.

Vagn Joensen er ad litem dommer ved Straffetribunalet for Rwanda.

Endelig har foreningens medlemmer, som det fremgår af nedennævnte oversigt, deltaget i seminarer og arrangementer, navnlig i Europa, hvilket er med til at styrke foreningens og medlemmernes internationale indflydelse og forståelse.

Fra den 15. til den 17. august 2002 deltog Arne Lyngesen, Torben Melchior og Poul Holm i Nordisk Juristmøde i Helsinki.

Fra den 24. til den 27. august 2002 deltog Lisa Dietrich, Pia Petersen og Linda Lauritsen i Nordisk-Baltisk konference i Oslo.

Fra den 2. til den 4. september 2002 deltog Lis Frost og Michael Kistrup i SEND-seminar i Stockholm om internationale børnebortførelser.

Fra den 6. til den 7. september 2002 deltog Henrik Linde og Lis Sejr i Nordisk formands- og næstformandsmøde i Trondheim.

Fra den 30. september til den 1. oktober 2002 deltog P. Gundorph Hansen i seminar i Barcelona om gensidig retshjælp i straffesager.

Den 5. november 2002 deltog Jens Stausbøll i et nordisk seminar i Oslo om offerets straffeprocessuelle stilling.

Den 11. november 2002 deltog Henrik Linde i åbningsarrangement vedrørende Den Norske Domstolsadministration i Trondheim.

Fra den 18. til den 22. november 2002 deltog Hans Esdahl og Henrik Bloch Andersen i EU-seminar i Paris om det franske straffesystem.

Den 5. december 2002 deltog Marianne Caft i Den Svenske Dommerforenings årsmøde.

Fra den 31. januar til den 2. februar 2003 deltog Henrik Linde og Arne Lyngesen i Den Internationale Dommerunions møde i Alicante.

Den 3. marts 2003 deltog Lis Frost i EU-møde om "Justice relating to minor matters" i Athen.

Fra den 17. til den 19. marts 2003 deltog Jørgen Als Andersen og Claus Forum Petersen i EU-seminar i Rom med titlen "Training of national judges in EC competition law".

Fra den 24. til den 28. marts 2003 deltog Pia Petersen i EU-seminar i Rom med titlen "Judicial cooperation in criminal matters".

Fra den 31. marts til den 1. april 2003 deltog Peter Lind Larsen og Jens Stausbøll i ERA konference i Trier med titlen "Fight against discrimination: The Race and Framework Employment Directives".

Fra den 8. til den 9. maj 2003 deltog Ulrik Jensen og Svend Aage Feier i seminar i Riga med titlen "Seminar on Forensics and Evidence in Criminal Cases". Seminaret blev afholdt af det svenske justitsministerium i samarbejde med Nordisk Ministerråd.

Fra den 9. til den 11. maj 2003 deltog Henrik Linde og Arne Lyngesen i Den Europæiske Dommerunions møde i Dubrovnik.

Fra den 23. til den 24. maj 2003 deltog Arne Lyngesen i Den Norske Dommerforenings årsmøde i Trondheim.

I juni 2003 deltog Jørgen B. Petersen, Michael Kragh, Bjørn Graae, Lisbeth Larsen, Niels Kirk-Sørensen, Flemming Jørgensen, Niels Otto Jensen og Bodil Toftemann i SEND-seminar i Gøteborg.

Fra den 2. til den 3. juni 2003 deltog Charlotte Meincke i ERA seminar med titlen "Fight against Discrimination" i Trier.

Fra den 16. til den 17. juni 2003 deltog Knud Lund og Per Janfelt i studietur til De Europæiske Fællesskabers Domstol i Luxemburg.

Fra den 19. til den 21. juni 2003 deltog Linda Lauritsen, Jens Stausbøll og Charlotte Meincke i EU-seminar i Knokke-Heist vedrørende civile sager.

Fra den 19. til den 20. juni 2003 deltog Svend Aage Feier i møde i Bratislava med medlemmer af den slovakiske dommerforening om blandt andet dommeretik, disciplinærsager, dommerudnævnelser samt ledelse af dommerembeder.

Fra den 30. juni til den 5. juli 2003 deltog Lars Lindencrone Petersen i seminar med titlen "International Cooperation in Penal Matters" i Trier.