Bestyrelsen 2002-2003

Henrik Linde, Retten i Korsør (formand)

Arne Lyngesen, Østre Landsret (næstformand)

Hanne Fog-Petersen, Københavns Byret (kasserer)

Anette Codam, Retten i Roskilde (sekretær)

Marianne Caft, Retten i Fåborg

Svend Aage Feier, Retten på Frederiksberg

Poul Holm, Retten i Århus

Ulrik Jensen, Vestre Landsret

Torben Melchior, Højesteret

Carsten Michelsen, Retten i Aalborg

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 11 bestyrelsesmøder.