Årsregnskab 2003

Indtægter:

2002/2003

2001/2002

Kontingenter

201.800,00

231.700,00

Renter

21.417,97

25.794,00

Tilskud

97.800,00

101.400,00

 

__________

__________

Indtægter i alt

321.017,97

358.894,00


Udgifter:

Årsmødet

234.933,72

117.099,78

Bestyrelsen

46.921,82

29.947,17

Årsberetning

28.587,50

15.845,00

Dommer-
union m.m.

13.318,50

13.303,30

Kontorhold m.m.

1.839,00

8.957,74

Internet / hjemmeside

16.835,00

0,00

 

_________

_________

Udgifter i alt

342.435,54

185.152,99

Årets resultat

- 21.417,57


Formueopgørelse:

Beholdning pr. 31. juli 2002

 

886.632,33

( excl. proformarente
  655,57 kr. )

Beholdning pr. 31. juli 2003:

Checkkonto

545.103,27

Proformarente

111,49

Obligationer til pålydende

320.000,00

865.214,76

(kurs 31.07.02 327.808,- kr.)

_________

_________

   

- 21.417,57

København, den 4. august 2003
H. Fog-Petersen

Jeg har revideret ovenstående regnskab. Regnskabet er afstemt med bogføringen med tilhørende bilag.

Beholdningernes tilstedeværelse er dokumenteret gennem forevisning af kontoudskrifter og depotudskrifter. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.


Vibeke Rønne