Årsmøder

Årsmøde 2002
Årsmødet 2002 afholdtes fredag den 4. og lørdag den 5. oktober 2002 på Hotel Scanticon Comwell, Kolding.

I tilknytning til årsmødet afholdtes torsdag den 3. oktober 2002 møde for byretsdommere. Der var debat om spørgsmål af særlig betydning for byretsdommere og lejlighed til præsentation af kandidater til valget til medlem og suppleant i Domstolsstyrelsens bestyrelse. Birgitte Holmberg Petersen blev genvalgt som medlem og Tuk Bagger nyvalgt som suppleant.

Ved generalforsamlingen den 4. oktober 2002 blev Henrik Linde genvalgt som formand.

Lis Sejr og Hans Ulrik Bruhn udtrådte af bestyrelsen, og i stedet indtrådte Ulrik Jensen, Vestre Landsret, og Carsten Michelsen, Retten i Aalborg.

Vibeke Rønne og Jes Schiøler blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.

Fredag formiddag fortalte Lis Sejr, Søren Axelsen, Marianne Levy og Mikael Sjøberg om deres erfaringer med at arbejde som udsendinge i udlandet.

Fredag eftermiddag afholdtes gruppedrøftelser i 3 grupper med følgende emner og oplægsholdere:

Retsmægling
- projektleder Lin Adrian, advokat Pia Deleuran og sorenskriver Anne Austbø, Norge.

IT-efterforskning
- kriminalinspektør Troels Jørgensen

Sagsomkostninger
- advokat Jon Stokholm.

Lørdag den 5. oktober 2002 holdt teaterdirektør Preben Harris foredrag med titlen "Et liv i teater og rejser".

Årsmøde 2003
Årsmødet 2003 afholdes fredag den 10. oktober 2003 og lørdag den 11. oktober 2003 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg.

Årsmøde 2004
Årsmødet 2004 afholdes fredag den 29. oktober 2004 og lørdag den 30. oktober 2004 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg.

Årsmøde 2005
Årsmødet 2005 afholdes fredag den 4. november 2005 og lørdag den 5. november 2005 på Hotel Hvide Hus, Aalborg.

Årsmøde 2006
Årsmødet 2006 afholdes fredag den 6. oktober 2006 og lørdag den 7. oktober 2006 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg.

Årsmøde 2007
Årsmødet 2007 afholdes fredag den 2. november 2007 og lørdag den 3. november 2007 på Hotel Hvide Hus, Aalborg.