Bestyrelsen 2001-2002

Henrik Linde, Retten i Korsør (formand)

Lis Sejr, Vestre Landsret (næstformand)

Hanne Fog-Petersen, Københavns Byret (kasserer)

Hans Ulrik Bruhn, Retten i Mariager (sekretær)

Marianne Caft, Retten i Fåborg

Anette Rahr Codam, Retten i Roskilde

Svend Aage Feier, Retten på Frederiksberg

Poul Holm, Retten i Århus

Arne Lyngesen, Østre Landsret

Torben Melchior, Højesteret

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.