Årsregnskab 2002

Indtægter:

2001/2002

2000/2001

Kontingenter

231.700,00

232.400,00

Renter

25.794,00

24.340,29

Tilskud

101.400,00

64.000,00

 

__________

__________

Indtægter i alt

358.894,00

320.740,29

Udgifter:

Årsmødet

117.099,78

138.154,39

Bestyrelsen

29.947,17

34.443,08

Årsberetning

15.845,00

15.698,35

Dommer-
union m.m.

13.303,30

8.961,15

Kontorhold m.m.

8.957,74

7.901,63

 

_________

_________

Udgifter i alt

185.152,99

205.158,60

Årets resultat

173.741,01

Formueopgørelse:

Beholdning pr. 31. juli 2001

 

713.546,89

(excl. proformarente 780,05 kr.)

Beholdning pr. 31. juli 2001:

Checkkonto

566.632,33

Proformarente

655,57

Obligationer til pålydende

320.000,00

887.287,90

(kurs 31.07.2002 327.808,- kr.)

_________

_________

   

173.741,01

København, den 13. august 2002

H. Fog-Petersen

Jeg har revideret ovenstående regnskab. Regnskabet er afstemt med bogføringen med tilhørende bilag.

Beholdningernes tilstedeværelse er dokumenteret gennem forevisning af kontoudskrifter og depotudskrifter. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

København, den 13. august 2002

Vibeke Rønne