Relationer til udlandet

Den 24. og 25. august 2000 deltog Henrik Linde, Jes Schiøler og Lis Sejr i Nordisk Møde for formænd og næstformænd i Turku, Finland.

Fra den 29. august til den 1. september 2000 deltog følgende i SEND-seminar i Helsinki: Mogens Christensen, Anette Codam, Ingrid Drengsgaard, Marianne Erritzøe, Knud Have, Helle Lindegaard, Svend Frey Nielsen, Birgitte Holmberg Pedersen og Bodil Ruberg.

Fra den 16. til den 21. september 2000 deltog Jes Schiøler, Lis Sejr, Poul Holm, Henrik Linde og Arne Lyngesen i Den Internationale Dommerunions årsmøde i Recife.

Fra den 25. til den 27. september 2000 deltog John Mosegaard i Østrig i seminar om organiseret kriminalitet.

Fra den 27. til den 29. september 2000 deltog Hans Ulrik Bruhn i Den Grønlandske Kredsdommerforenings medlemsmøde i Narsarsuaq.

Fra den 4. til den 6. oktober 2000 deltog følgende i SEND-seminar i Moss: Torben Goldin, Ida Heide-Jørgensen, Lilian Hindborg, Henrik Lind Jensen, Vagn Kastbjerg, Per Holkmann Olsen, Christian Pedersen, Flemming Schønnemann og Niels Waage.

Den 25. oktober 2000 deltog Lis Sejr i Bruxelles i EU-seminar om styrkelse af retsstaten.

Den 20. november 2000 deltog Marianne Højgaard Pedersen i Paris i en konference om beskyttelse af børn.

Fra den 14. til den 16. december 2000 deltog Marianne Højgaard Pedersen og Lene Hjerrild i Helsinki i seminar om familieret.

Følgende medlemmer har deltaget i seminarer under European Judicial Training Network:

Jens Erik Stausbøll og Marianne Sonne den 13. og 14. november 2000 i Ghent, Belgien.

Bertil Frosell og Benedikte Gersing fra den 18. til den 23. februar 2001 i Barcelona.

Hans Ulrik Bruhn og Anette Codam fra den 19. til den 23.marts 2001 i Paris.

Mogens Beier og Preben Bagger fra den 8. til den 12. maj 2001 i Rom.

Fra den 11. til den 15. februar 2001 deltog Henrik Bloch Andersen i Stockholm i konference om bekæmpelse af racisme.

Den 8. og 9. marts 2001 deltog Svend Aage Feier og Hans Esdahl i det 7. symposium for dommere og offentlige anklagere om emnet "Towards a European legal area - European cooperation in criminal matter. Development of common substative law and common rules of procedure" i Wien.

Fra den 20. til den 23. marts 2001 deltog Dorthe Wiisbye, Lisbeth Larsen, Ove Dam, Gunver Nørskov Pedersen og Poul Koch Jensen i Øresundsseminar.

Fra den 30. marts til den 1. april 2001 deltog Vagn Joensen og Pernille Kjærulff i Rom i seminar om civile sager.

Den 7. og den 8. maj 2001 deltog Svend Aage Feier og Finn Anton Wehner i Den Slesvig-Holstenske Dommerforenings møde i Salzau.

Fra den 11. til den 13. maj 2001 deltog Hans Ulrik Bruhn i Den Norske Dommerforenings årsmøde i Oslo.

Den 11. og den 12. maj 2001 deltog Henrik Linde og Jes Schiøler i Den europæiske Dommerunions møde i Lund.

Fra den 10. til den 12. juni 2001 deltog Arne Lyngesen og Peter Deleuran i European Law Conference i Stockholm.

Den 20. juni 2001 deltog Svend Aage Feier i mediationseminar i Lund.

Fra den 30. juni til den 4. juli 2001 deltog Henrik Linde og Poul Holm i Einshackonference i USA.