Personalia 2001

Nyudnævnelser

Retsassessor Hanne Fanø, dommer i Retten i Aalborg (rejsedommer) fra 12. september 2000.

Retsassessor Ulla From Petersen, dommer i Retten i Grindsted fra 15. september 2000.

Retsassessor Niels-Jørgen Kaj Petersen, dommer i Retten i Århus (rejsedommer) fra 1. oktober 2000.

Retsassessor Susanne Skotte Wied, dommer i Københavns Byret fra 1. november 2000.

Konsulent Ida-Louise Apostoli, dommer i Københavns Byret fra 1. december 2000.

Retsassessor Helle Dietz, dommer i Retten i Aalborg (rejsedommer) fra 1. januar 2001.

Justitssekretær Eva Skov, dommer i Retten i Århus fra 1. februar 2001.

Sekretariatschef Ole Dybdahl, landsdommer i Østre Landsret fra 1. april 2001.

Kontorchef Marianne Madsen, dommer i Københavns Byret fra 1. april 2001.

Retsassessor Jørgen Bjerkesmoen Petersen, administrerende sorenskriver i Retten på Færøerne fra 1. maj 2001.

Retsassessor Kirsten Schmidt, dommer i Københavns Byret fra 1. maj 2001.

Lektor Lis Frost, landsdommer i Vestre Landsret fra 1. juni 2001.


Ændrede udnævnelser

Sanne Kolmos, fra Københavns Byret til landsdommer i Østre Landsret fra 1. oktober 2000.

Hanne Fanø, fra rejsedommer i Retten i Aalborg til dommer i Retten i Aalborg fra 1. november 2000.

Lone Molsted, fra Østre Landsret til dommer i Københavns Byret fra 1. december 2000.

Jacques Hermann, til præsident for Højesteret fra 1. januar 2001.

Inge Neergaard Jessen, fra Københavns Byret til landsdommer i Østre Landsret fra 1. februar 2001.

Mikael Sjøberg, fra Københavns Byret til landsdommer i Østre Landsret fra 1. marts 2001.

Arne Ljungstrøm, fra Retten i Roskilde til dommer i Retten i Køge fra 1. maj 2001.

Peder J. Christensen, fra Retten i Esbjerg til dommer i Retten i Roskilde fra 1. juli 2001.

Birgitte Holmberg Pedersen, fra Retten i Frederikssund til dommer i Retten i Tårnby fra 15. juli 2001.


Orlov

Helle Lindegaard, Københavns Byret, er meddelt tjenestefrihed uden løn i et år fra 15. december 2000.


Afgåede

Niels Pontoppidan, Højesteret, med udgangen af december 2000.

Max Jørndrup, Retten i Århus, med udgangen af december 2000.

Preben Kistrup, Østre Landsret, med udgangen af januar 2001.

Joen H. Andreassen, Retten på Færøerne, med udgangen af april 2001.

Svend Danielsen, Østre Landsret, med udgangen af maj 2001.

Ditlev Nielsen, Retten i Tårnby, med udgangen af juni 2001.

Majken Johansen, Retten på Færøerne, med udgangen af juli 2001.


Døde

Ingrid Gormsen, dommer.

Bjarne Jensen, dommer.

Gerda Buch (Skou), dommer.

Vagn Rasmussen, landsdommer.

H. Toft-Nielsen, dommer.

Jørgen Bolt Rasmussen, landsdommer.

Kristian Frøsig, vicepræsident.

Ester Søndergaard, dommer.