Medlemmer den 1. august 2001

Højesteret ..........................................................

18

Østre Landsret ..................................................

63

Vestre Landsret ................................................

39

Sø- og Handelsretten ......................................

5

Københavns Byret ............................................

50

Byretterne uden for København .....................

155

Færøerne ............................................................

1

Grønland .............................................................

1

EF-Domstolen ....................................................

2

Menneskerettighedsdomstolen .....................

1

Fungerende medlemmer i alt ........................

335

Afgåede medlemmer ............................................

131

Samlet medlemstal .............................................

466