Bestyrelsen 2000-2001

Henrik Linde, Retten i Korsør (formand)

Lis Sejr, Venstre Landsret (næstformand)

Hanne Fog-Petersen, Københavns Byret (kasserer)

Hans Ulrik Bruhn, Retten i Mariager (sekretær)

Marianne Caft, Retten i Fåborg

Anette Rahr Codam, Retten i Roskilde

Svend Aage Feier, Retten på Frederiksberg

Poul Holm, Retten i Århus

Arne Lyngesen, Østre Landsret

Per Sørensen, Højesteret

 

Lis Sejr har siden 1. marts 2001 været udsendt som dommer i Kosovo. I dennne periode har Arne Lyngesen fungeret som næstformand, og Fritse Hove har repræsenteret Venstre Landsret.

Der har siden sidste årberetning været afholdt 12 bestyrelsesmøder.